johdinsarjat_paakuva

Ledningsserier

Med vårt automatiserade produktionsmaskineri tillverkar vi högklassiga ledningsserier kostnadseffektivt.
Enskilda ledningar  | Läs mer

 • våra automatiska maskiner mäter, kapar, skalar, märker och förtennar ledningsserier och monterar kopplingar kostnadseffektivt
 • kvalitetskontroll i realtid

Kablar  | Läs mer

 • våra automatiska maskiner mäter, kapar och skalar kablar inkl. inre ledningar
 • kvalitetskontroll i realtid

Produktion

Kopplingar  | Läs mer

 • vi har ett brett sortiment kopplingar och kontakter
 • även ultraljudssvetsning
 • kvalitetskontroll och dokumentering av kopplingar/kontakter efter kundens krav

Märkningar  | Läs mer

 • kablar och skyddsstrumpor märks med bläckstråle och värmestämpel
 • vi tillverkar också dekaler och typskyltar för industrins behov

Montering  | Läs mer

 • vi monterar och kopplar också små apparater som underleveranser

Kvalitetskontroll  | Läs mer

Kundcentrerad arbetsmodell:

 • tillverkningsprocesserna efter kundens krav
 • automation ger kostnadseffektivitet
 • flexibla leveranstider
 • pålitlig samarbetspartner